تعداد یونولیت مورد نیاز در اجرای سقف تیرچه بلوک


 

 برای مشخص کردن تعداد مورد نیاز یونولیت در سقف تیرچه بلوک اول نوع سقف در حال اجرا را باید مشخص نمود و سپس اندازه دقیق بلوک های یونولیت را معین کرد.

بلوک های یونولیت در دو نوع یونولیت سقفی ، تیرچه بتنی با اندازه های ۲ متر طول ۵۰ و 70 سانتیمتر عرض و ارتفاع ۲۰ و ۲۵ و همچنین بلوک یونولیت سقفی کرومیت که جهت استفاده در سقف هایی که از تیرچه فلزی استفاده می شود با اندازه های ۲ متر طول ، 70 و 50 سانتیمتر عرض و ارتفاع ۲۰ و ۲۵ تولید می گردد.

 واضح و مشخص است که برای به دست آوردن تعداد یونولیت مورد نیاز در سقف تیرچه و بلوک ارتفاع یونولیت مهم نیست ولی در صورتی که اندازه های یونولیت ها از سایزهای فوق کمتر باشد علاوه بر مصرف بیشتر یونولیت ، تعداد تیرچه ها و مصرف بتن نیز افزایش پیدا می کند.

 به طور مثال اگر در یک دهانه تعداد تیرچه استفاده شده در سقف ۱۰ شاخه باشد و فاصله آخرین تیرچه با کش کناری به اندازه یک قالب یونولیت باشد. در فاصله میان ۱۰ تیرچه ۱۱ بلوک یونولیت مورد نیاز است که اگر اندازه عرض یونولیت کرومیت به جای 65 سانتی متر۶۴ سانتی متر باشد در این صورت فاصله آخرین تیرچه با کش کناری ۱۱ سانتی متر بیشتر می شود . برای پر کردن ۱۱ سانتی متر نیز مجبور به استفاده از یک تیرچه دیگر به صورت مضاعف در کنار تیرچه آخر و یا کش می شویم که در هر حال با پر شدن بتن در تیرچه اضافه ، حدود ۵ صدم متر مکعب مصرف بتن نیز افزایش پیدا می کند ، یعنی برای یک تیرچه ۶ متری حدود یک سوم متر مکعب افزایش . بنابراین اندازه دقیق بلوک ها بسیار حائز اهمیت می باشد.

یک قالب یونولیت تیرچه کرومیت و یا بتنی با طول ۲ متر و عرض ۵۰ سانتی متر معادل یک متر مربع یونولیت می باشد. مقداری از مساحت سقف را نیز خود تیرچه پر می کند که معمولا حدود ۱۵ درصد در سقف های تیرچه بلوک معمولی می باشد. می توان گفت برای سقفی که ۱۰۰ متر مربع است با کسر کردن حدود ۱۵ درصد مساحت تیرچه تقریبا ۸۵ قالب بلوک یونولیت سقفی ۲ متر ۵۰ سانتی مورد نیاز است.

 البته شما باید این نکته را در نظر داشته باشید که همیشه تعدادی بیشتر از یونولیت مورد نیازتان برای سقف ها بلوک تهیه نمایید ، چراکه امکان شکسته شدن یونولیت ها در هنگام بتن ریزی و یا پرت شدن فوم ها در زمان استفاده توسط مجریان سقف  وجود دارد.

نکته دیگر اینکه در سقف هایی که دهانه های ذوزنقه ای و یا ناصاف مصرف یونولیت نیز بیشتر می شود.

 و اما برای تهیه پلاستوفوم یا یونولیت مورد نیاز سقف تیرچه کرومیت باید سطح مورد نظر را در عدد ۱/۳۴ ضرب نمایید تا تعداد یونولیت مورد نیاز در سقف مشخص گردد. به عنوان نمونه اگر سقفی با مساحت ۱۰۰ متر مربع می باشد تعداد ۱۳۴ قالب یونولیت یک متری مورد نیاز است و اگر فوم های ۲ متری کرمیت مد نظر شما می باشد تعداد ۱۳۴ در ۲ تقسیم می گردد که در این صورت ۶۷ عدد یونولیت ۲ متری کرومیت لازم است .

 در سقف کرومیت به دلیل عرض بیشتر یونولیت ها امکان شکسته شدن بلوکها بیشتر است و همچنین به دلیل بتن ریزی هم زمان چند سقف ساختمان ، اگر یونولیتی در سقف های بالا شکسته شود تعداد بلوک های شکسته شده در طبقات پایین بیشتر می شود بنابراین لازم است تعداد بیشتری فوم تهیه شود.

 

 

 

فروش انواع آجر بهمنی در شرکت پخش مصالح ساختمانی هانی با بهترین قیمت ها

02144134550 - 09123124540

توزیع مصالح ساختمانی هانی