بلوک ماسه ای:

ماسه ی استفاده شده در بلوک های سنگین(بلوک ماسه ای)  ، معروف به ماسه صفر - هشت(8 - 0) که این ماسه سنگ ریزه هایی به قطر تقریبا نزدیک به صفر میلیمتر تا سنگ دانه هایی به قطر هشت میلیمتر را دارد. البته سنگ دانه های درشتی که در این ماسه وجود دارد، باید از نوع شکسته باشد. سنگ دانه های شکسته غالبا زاویه دار و دارای لبه هستند، به همین علت وقتی در ملات باشند، باعث استحکام بالای بلوک می شود و این سنگ دانه ها حکم آرماتور ساختمان یک بلوک را دارد. به این صورت که این سنگ های زاویه دار با ملات مخلوط شده و سفت می شود و لبه های تیز و زاویه دار سنگ باعث گیر کردن آن در بتن می شود.

در ملات بلوک خاک نباید وجود داشته باشد، وجود خاک در ملات ممکن است، چسبندگی اولیه مناسبی به ملات بدهد، ولی به مرور مانع محکم و سخت شدن بتن می گردد.ماسه های مصرفی متفاوتی برای بلوک زنی وجود دارد که مرغوب ترین آن ماسه 0 - 8 بدون خاک است.ماسه خاکدار 0-8 ارزان تر است چون خود ماسه توانایی سخت شدن را حتی بدون سیمان رادارد، به همین علت نسبت اختلاط سیمان به ماسه در حالت مطلوب و تجربی آن 1 به 7 است. که مقاومت خوبی را در بلوک بعد از 7 روز ایجاد می کند

 

تلفن :02144134550 - 09123124540

تهیه و توزیع مصالح ساختمانی هانی