تیغه سفالی

 

در گذشته به جای تیغه و سفال ، آجر های توکار نقش دیوار باربر را داشته و سقف ها بر روی دیوار ها استوار بودند. اما رفته رفته با افزایش طبقات ساختمانها و نیز به دلیل سنگین بودن وزن آجر های توکار قدیمی، دیوار باربر جای خود را به اسکلت های بتنی یا فلزی دادند . نیز آجر های توکار جای خود را به تیغه وسفال که نقش جداکننده ها را داشتند ، داده اند.

تیغه یا سفال نوعی جداکننده دیوارهای داخلی و خارجی ساختمان محسوب می شود

سفال نسبت به نمونه های قدیمی دارای محاسن بسیاری است.

انواع تیغه سفالی برحسب اندازه و نوع نیاز مشتریان  می توان به صورت های زیر نام برد:

تیغه سفالی 7

تیغه سفال 10

تیغه سفال 15

شرکت مصالح ساختمانی هانی بهترین مصالح ساختمانی را در پخش مصالح ساختمانی خود دارد.

خرید و فروش انواع تیغه سفال در شرکت مصالح ساختمانی هانی با بهترین قیمت های روز بازار

02144134550 - 09123124540

تهیه توزیع مصالح ساختمانی هانی