سیمان سفید از آهک ساخته می شود که می تواند انواع مختلفی داشته باشد.

انواع مختلف سیمان سفید اکثرا شبیه به هم هستند و مشترکاتی با هم دارند .

تولید سیمان سفید نسبت به سیمان‌های دیگر پیچیده تر می باشد چرا که برای سفید نماندن سیمان سفید باید مواد دیگری نیز به این نوع سیمان اضافه نمود در اصل می توان گفت که سیمان سفید از آهک و رس ساخت می شود و رنگ تیره سیمان نیز بدلیل وجود سولفات آهن و سولفات منیزیم در سیمان است.

در واقع برای تولید سیمان سفید باید رسی را استفاده کرد که حداقل 8 درصد سولفات آهن و منیزیم دارد و همچنین از سوخت بدون دوده استفاده کرد.

 برای تهیه سیمان سفید می توانید با شرکت پرتلند تماس بگیرید و انواع سیمان سفید را به صورت فله ای و یا کیسه ای سفارش دهید و در اسرع  وقت دریافت نمایید.

پل های ارتباطی شما با شرکت پرتلند 

تلفن : 02144134550 - 09123124540

فروش مصالح ساختمانی هانی