سيمان مشهد

سيمان گرد نرمي است كه مخلوط آن با آب قابليت چسباندن ذرات به يكديگر و در نهايت به وجود آوردن جسمي صلب و يكپارچه را دارد. عمده مصرف سيمان در صنعت ساختمان، به عنوان ملات چسباننده و نيز اتصال دانههاي سنگي به يكديگر درتهيه بتن است. سيمان علاوه بر ساختمان سازي، در راه سازي، ساخت تونل، پل، لوله ها و قطعات سيماني پيش ساخته و... نيز كاربرد دارد.

وزن هر پاکت سیمان مشهد 50 کیلوگرم می باشد.

شرکت پورتلند نیز انواع سیمان مشهد را درانبار خود دارد و قیمت سیمان مشهد در شرکت پورتلند  بسیار مناسب می باشد .

شرکت پورتلند در توزیع و تهیه مصالح در غرب تهران توانسته است موفق شود.

 

پل های ارتباطی شما با شرکت پرتلند 

تلفن : 02144134550 - 09123124540

فروش مصالح ساختمانی هانی