قیر سفت


همانگونه که می دانید قیر انواع مختلفی دارد :

1. قیر شل 

2. قیر مخلوط

3. قیر سفت

که انواع قیر با توجه به نیاز ما مورد استفاده قرار می گیرند .

برای تعریف قیر سفت می توان گفت که این نوع قیر به تنهایی در صنعت ساختمان استفاده نمیگردد و آن را حتما باید با قیر شل ترکیب کرد.

زیرا قیر سفت مذاب پس از سرد شدن به شدت خاصیت شکنندگی پیدا می کند و پس از اجرای قیرگونی فقط با قیر سفت , این قیر ترک می خورد و منافذی را جهت  ورود آب به سطح ایجاد میکند.پس بهتر است قیر سفت به همراه قیر شل مصرف گردد  تا خاصیت نفوذ ناپذیری را در لایه های بالایی قیرگونی ایجاد کند.البته برای لایه آخر یا لایه بالایی ترین لایه,قیرسفت بیشتری باید استفاده کرد تا  گیرایی بیشتری داشته باشد.

برای گرفتن مشاوره درمورد انواع مصالح ساختمانی مانند قیر ها می توانیدبا پخش مصالح ساختمانی هانی تماس بگیرید و مشاوره رایگان دریافت نمایید تا در خرید مصالح ساختمانی خود دچار اشتباه نشوید .

با پخش مصالح ساختمانی هانی بهترین خرید مصالح ساختمانی را داشته باشید و از تجربه پخش مصالح ساختمانی هانی استفاده نمایید تا در کارتان پیشرفت نمایید.

پل های ازتباطی پخش مصالح ساختمانی پرتلند با مشتریان :

 

تلفن : 02144134550 - 09123124540

پخش مصالح ساختمانی پرنلند

 

 

 

مطالب مرتبط:

پودر سنگ قم قیر شل پودر سنگ ساوه پوکه قروه سیمان مشهد