قیر شل


همانگونه که می دانید قیر انواع مختلفی دارد :

1. قیر شل 

2. قیر مخلوط

3. قیر سفت

که انواع قیر با توجه به نیاز ما مورد استفاده قرار می گیرند .

برای تعریف قیر شل می توان گفت که این نوع قیر بی شک بهترین قیر از نظر چسبندگی بر روی سیمان بشمار می رود. زمانیکه ما سطوح خود را قیرگونی دو لایه انجام می  دهیم (بویژه در مناطق سردسیر) بهتر است که اولین لایه قیری که بر سطح سیمانی می چسبد از نوع قیر شل باشد تا گونی را محکم بر سطح نگه دارد. 

برای گرفتن مشاوره درمورد انواع مصالح ساختمانی مانند قیر ها می توانیدبا پخش مصالح ساختمانی هانی تماس بگیرید و مشاوره رایگان دریافت نمایید تا در خرید مصالح ساختمانی خود دچار اشتباه نشوید .

با پخش مصالح ساختمانی هانی بهترین خرید مصالح ساختمانی را داشته باشید و از تجربه پخش مصالح ساختمانی هانی استفاده نمایید تا در کارتان پیشرفت نمایید.

پل های ازتباطی پخش مصالح ساختمانی پرتلند با مشتریان :

 

تلفن : 02144134550 - 09123124540

پخش مصالح ساختمانی پرنلند