گچ سفیدکاری

با توجه به نکته های که در مورد گچ گفته شده است ویژگی های گچ ساخته شده به سه عامل 

1. جنس سنگ گچ

2. نحوه پخت 

3. نرمی ذرات گرد گچ

بستگی مستقیم دارد ،

بنابراین انواع گچ مورد استفاده در کارهای ساختمانی را می توان با توجه به نیاز مشتریان به انواع مختلف تقسیم کرد.

گچ ساختمانی با توجه به زودگیر بودن آن در سختی ملات گچ و ماسه ، ملات گچ و خاک ، ساختن دیوارهای گچی و سایر کارهای بنایی مورد استفاده قرار می گیرد.

با پخش مصالح ساختمانی پرتلند بهترین مصالح ساختمانی را خرید نمایید 

خرید مصالح به صورت جزئی و کلی و خرده بار در تهران

خرید ماسه و آجر به صورت نیسانی و خاوری

تهیه و توزیع  مصالح در غرب تهران

این  فعالیت ها به صورت روزانه در پخش مصالح ساختمانی هانی صورت می پذیرد.

 

با شماره‌های زیر برای خرید مصالح ساختمانی از پخش مصالح ساختمانی هانی  تماس بگیرید 

02144134550 - 09123124540